Skattelister

Eksempel: Ola Nordmann
Søkeresultat
Bjørndalen

Cathrine Bjørndalen

Fødselsår: 1972
Postnr: 0368 Oslo
Skattekommune: Oslo
Inntekt: Cathrine Bjørndalen tjente 122052 kr.
Formue: Cathrine Bjørndalen hadde 0 kr i formue.
Skatt: Cathrine Bjørndalen skattet 42573 kr.
Neste treff i skattelistene
Navn Alder Inntekt Formue Skatt
Charlotte Bjørndalen 87 år 102 501 76 785 1 596
Christian Bjørndalen 38 år 425 615 0 157 120
Claus Henrik Bjørndalen 49 år 181 013 0 64 758
Gro Anne Bjørndalen 57 år 271 061 0 92 429
Hilde Johanne Bjørndalen 49 år 694 026 0 290 790
Håkon Bjørndalen 39 år 287 157 0 101 080
Jan Bjørndalen 63 år 574 130 418 785 206 556
Jan Tore Bjørndalen 41 år 243 831 0 101 146
Jorunn Bjørndalen 52 år 109 288 0 5 328
Jørn Erik Bjørndalen 58 år 286 914 0 103 897
Karin Aarvik Bjørndalen 38 år 218 790 0 76 241
Karin Grete Bjørndalen 86 år 107 042 323 326 6 013
Nina Bjørndalen 34 år 92 811 0 26 422
Roger Røang Bjørndalen 33 år 76 513 0 20 469
Thor Øistein Bjørndalen 65 år 201 600 384 727 54 780
Åse Bjørndalen 55 år 165 810 0 36 416
Åse Solveig Bjørndalen 67 år 131 154 230 534 26 710
Solgunn Bjørndalseter 57 år 336 874 335 309 118 027
Charlotte Bjørndalsæter 36 år 306 255 0 110 767
Solveig Bjørndalsæter 99 år 87 509 87 503 0
Hans Christian Bjørne 32 år 69 337 1 591 663 29 766
Heidi Kersti Dippner Bjørne 41 år 0 47 486 494
Heidi Nina Bjørne 76 år 102 098 2 558 562 44 960
Jann Bjørne 82 år 1 254 846 6 020 215 516 342
Jann Bjørne 51 år 3 464 539 10 508 925 1 221 968
Joachim Andres Bjørne 20 år 7 435 219 030 0
Rolf Frederick Bjørne 47 år 7 166 793 8 673 008 3 017 777
Thomas Bjørne 53 år 169 138 3 141 034 58 131
Axel Bjørne Larsen 20 år 36 375 0 5 386
Heidi Bjørne Larsen 27 år 10 724 0 0
Inger Bjørne Larsen 49 år 299 744 0 107 102
Kathinka Bjørne Larsen 21 år 55 891 0 12 124
Knud Harald Bjørne Larsen 50 år 820 533 0 348 864
Lily Bjørne Larsen 79 år 204 286 1 436 410 59 537
Line Bjørne Larsen 24 år 41 493 0 12 726
Sven Magnus Bjørne Larsen 55 år 563 737 0 230 253
Odd Egil Bjørnebakk 62 år 25 059 0 4 308
Arne Kristian Bjørnebek 39 år 329 277 0 119 940
Tore Bjørnebek 72 år 185 547 385 383 45 056
Astrid Kristine Bjørnebekk 32 år 0 0 0
Gunnar Bjørnebekk 37 år 383 287 0 151 760
Helge Guttorm Bjørnebekk 62 år 400 066 256 896 143 398
Ragnhild Aspen Tombre Bjørnebekk 62 år 348 913 766 184 130 332
Sondre Skaug Bjørnebekk 31 år 379 112 0 137 796
Wenche Bjørnebekk 47 år 327 051 0 112 329
Bjørg Reidun Bjørnebo 62 år 299 267 156 395 102 637
Alexander Von Garaguly Bjørneboe 35 år 66 135 0 16 216
Andreas Bjørneboe 38 år 1 136 607 0 526 193
Carl Henrik Eidissen Bjørneboe 20 år 40 857 23 410 4 708
Charlotte Frøshaug Bjørneboe 42 år 289 488 0 95 564

Mer om Cathrine Bjørndalen

Cathrine Bjørndalen er født i 1972 og skatter til Oslo. Til venstre ser du all informasjonen vi har om Cathrine Bjørndalen. Informasjonen er offentlig og stammer fra skattemyndighetene i Norge i 2008.

Søk i skattelistene

Sjekk skatten til sjefen, naboen eller en venn på skattelistene. Alle norske statsborgere som betaler skatt står oppført på skattelisten. Vårt skattesøk gir deg alder, inntekt, formue og skatt for alle på skattelista i 2008.

Om skattelistene

Skattelistene publiseres hvert år i form av et nettbasert skattesøk. Skattelistene er ment å øke åpenheten rundt skatt og inntekt. Skattelistene publisereres kun i Norge. Det er ikke mulig å reservere seg mot publisering i skattelistene. Det er heller ikke mulig å få slettet informasjonen i skattelistene.

Les mer om å slette seg fra skatttelistene hos Din Side. Du kan søke Google om å fjerne resultater som dukker opp ved søk etter ditt navn: Søk her
(ekstern lenke til skjema hos Google).

Skattelistene leveres av Skattelister