Skattelister

Eksempel: Ola Nordmann
Søkeresultat
Aamodt

Simen Aamodt

Fødselsår: 1948
Postnr: 1389 Heggedal
Skattekommune: Asker
Inntekt: Simen Aamodt tjente 388338 kr.
Formue: Simen Aamodt hadde 825930 kr i formue.
Skatt: Simen Aamodt skattet 151771 kr.
Neste treff i skattelistene
Navn Alder Inntekt Formue Skatt
Siw Elisabeth Aamodt 42 år 16 0 0
Solfrid Birgitte Aamodt 57 år 288 002 1 087 788 104 392
Stian Aamodt 25 år 278 684 0 93 383
Tori Lynne Aamodt 51 år 426 293 2 123 312 148 914
Bjarne Aamold 81 år 477 960 679 765 151 243
Eva Aamold 74 år 115 732 483 301 26 499
Grete Aamold 49 år 317 198 0 101 242
Kristin Rød Aamold 19 år 23 770 20 746 3 916
Øyvind Rød Aamold 21 år 55 345 1 077 409 20 431
Brith Inger Rist Aamoth 74 år 139 058 234 785 32 157
Olav Fridtjof Aamoth 74 år 551 417 565 602 159 557
Trude Aandahl 37 år 168 247 751 325 41 953
Paul Angårdsli Aandal 66 år 385 927 0 155 272
Svein Roar Aandal 34 år 784 464 187 821 340 247
Gisela Margit Helene Aanderaa 77 år 296 507 1 830 580 94 524
Rune Johannes Aanderaa 49 år 343 404 0 124 045
Alexander Aaneland 21 år 275 0 0
Knut Arnbjørn Aaneland 56 år 752 565 244 998 319 937
Kristin Aaneland 19 år 91 6 585 0
Lars Torgils Aaneland 24 år 66 901 0 16 498
Morten Aaneland 27 år 9 297 0 398
Vigdis Rønneberg Aaneland 54 år 268 446 1 440 531 92 573
Aksel Aanensen 41 år 1 268 926 0 560 973
Alfhild Berly Aanensen 73 år 184 937 99 952 43 439
Dag Aanensen 44 år 2 475 320 0 1 153 817
Ingvild Aanensen 40 år 134 179 0 44 072
Johanne Kristin Aanensen 43 år 0 0 6 595
Katarina Louise Aanensen 19 år 71 8 311 0
Kari Aanes 74 år 211 138 858 855 57 238
Jens Joakim Aanesen 36 år 716 259 4 733 373 323 038
Helge Aanestad 77 år 399 142 1 286 294 125 820
Jorun Helene Aanestad 71 år 143 168 949 688 39 107
Stein Petter Aannerud 34 år 623 328 0 253 012
Charlotte Aanonsen 19 år 612 38 173 0
Even Aanonsen 39 år 1 002 230 0 322 915
Ida Rachel Aanonsen 19 år 57 502 12 066 12 705
Iren Røset Aanonsen 39 år 577 862 0 236 740
Knut Aanonsen 47 år 528 637 0 217 510
Kristian Aanonsen 25 år 74 809 0 16 584
Leif Aanonsen 83 år 276 250 524 569 76 256
Margit Enge Aanonsen 54 år 116 240 0 50 696
Merete Aanonsen 42 år 172 066 344 840 49 976
Nelly Bergliot Aanonsen 84 år 85 653 102 997 15 121
Ola Aanonsen 66 år 428 177 889 644 161 711
Svein Otto Aanonsen 54 år 0 0 26 839
Tore Aanonsen 41 år 390 975 0 153 777
Anna Aanstad 26 år 336 834 0 114 819
Ingebjørg Aanstad 67 år 1 90 922 857
Ola Jarleiv S Aanstad 71 år 599 175 3 795 677 218 021
Sverre Aanstad 42 år 686 487 0 280 296

Mer om Simen Aamodt

Simen Aamodt er født i 1948 og skatter til Asker. Til venstre ser du all informasjonen vi har om Simen Aamodt. Informasjonen er offentlig og stammer fra skattemyndighetene i Norge i 2008.

Søk i skattelistene

Sjekk skatten til sjefen, naboen eller en venn på skattelistene. Alle norske statsborgere som betaler skatt står oppført på skattelisten. Vårt skattesøk gir deg alder, inntekt, formue og skatt for alle på skattelista i 2008.

Om skattelistene

Skattelistene publiseres hvert år i form av et nettbasert skattesøk. Skattelistene er ment å øke åpenheten rundt skatt og inntekt. Skattelistene publisereres kun i Norge. Det er ikke mulig å reservere seg mot publisering i skattelistene. Det er heller ikke mulig å få slettet informasjonen i skattelistene.

Les mer om å slette seg fra skatttelistene hos Din Side. Du kan søke Google om å fjerne resultater som dukker opp ved søk etter ditt navn: Søk her
(ekstern lenke til skjema hos Google).

Skattelistene leveres av Skattelister