Skattelister

Eksempel: Ola Nordmann
Søkeresultat
Bråten

Maria Syse Bråten

Fødselsår: 1936
Postnr: 3528 Hedalen
Skattekommune: Sør-Aurdal
Inntekt: Maria Syse Bråten tjente 345469 kr.
Formue: Maria Syse Bråten hadde 465112 kr i formue.
Skatt: Maria Syse Bråten skattet 98100 kr.
Neste treff i skattelistene
Navn Alder Inntekt Formue Skatt
Nils Kolsrud Bråten 72 år 116 412 176 380 11 963
Ole Bråten 101 år 83 032 136 378 0
Trond Bråten 62 år 165 673 342 606 55 923
Ingebjørg Bråthen 92 år 126 755 838 333 26 376
Ingrid Marie Bråthen 76 år 86 988 213 041 0
Kåre Johnny Bråthen 52 år 151 689 0 46 429
Oddgeir Arne Bråthen 70 år 161 528 568 323 39 205
Ronald Bråthen 66 år 225 561 0 58 054
Tøren Bråthen 68 år 222 432 342 001 72 481
Egil Bukholm 62 år 0 147 106 1 030
Devamati Bø 24 år 46 892 8 303 8 907
Eva Renate Bøe 28 år 217 747 77 153 71 656
Anne Grethe Bøen 53 år 220 670 236 745 73 271
Aslaug Kristine Bøen 81 år 99 399 331 205 1 989
Camilla Bøen 20 år 83 325 10 408 23 116
Egil Bøen 46 år 239 973 76 988 83 042
Elisabeth Grønvold Bøen 29 år 167 101 0 56 595
Erik Bøen 24 år 22 897 88 493 1 214
Inger Bøen 51 år 112 760 93 825 22 038
Ingrid Solveig Bøen 67 år 77 396 218 623 13 224
Jan Brede Bøen 32 år 164 385 0 67 119
Jon Ola Bøen 43 år 226 598 0 81 897
Linda Birgitte Bøen 18 år 65 300 130 562 15 430
Liv Astrid Bøen 51 år 287 001 247 566 97 993
Odd Arvid Bøen 53 år 305 236 0 110 646
Ola Syversønn Bøen 28 år 119 295 118 758 10 832
Ragnfrid Bøen 40 år 335 271 255 542 115 296
Sigrund Elise Bøen 18 år 39 828 144 361 6 257
Syver Bøen 55 år 311 848 912 521 113 063
Thomas Bøen 73 år 144 985 603 791 27 828
Thomas Bøen 52 år 454 614 3 040 057 187 714
Tom Ellef Bøen 27 år 123 157 306 909 14 618
Arne Bøhle 39 år 0 55 581 389
Aslaug Gudrun Bøhle 86 år 154 394 363 337 32 802
Gudrun Bøhle 90 år 86 416 7 416 0
Reidar Bøhle 42 år 154 349 0 45 120
Anna Bøhn 77 år 152 395 806 855 37 742
Ivar Bøhn 86 år 82 262 553 360 17 567
Jan Andre Bøhn 44 år 457 329 321 214 177 219
Johan Bøhn 84 år 136 879 1 215 608 36 907
Jorunn Bøhn 50 år 184 991 0 67 325
Jørn Cato Bøhn 34 år 386 105 0 155 485
Knut Bøhn 47 år 81 677 2 216 294 41 121
Olav Torfinn Bøhn 57 år 354 852 3 855 990 156 445
Ranveig Gyda Bøhn 81 år 141 865 1 425 358 41 152
Tom Vegar Bøhn 29 år 509 023 0 209 096
Tordis Bøhn 76 år 90 629 173 092 16 910
Wenche Bøhn 52 år 170 100 583 439 59 427
Åse Bøhn 41 år 107 658 355 061 35 032
Asbjørn Damslora Bølviken 19 år 90 222 7 189 25 938

Mer om Maria Syse Bråten

Maria Syse Bråten er født i 1936 og skatter til Sør-Aurdal. Til venstre ser du all informasjonen vi har om Maria Syse Bråten. Informasjonen er offentlig og stammer fra skattemyndighetene i Norge i 2008.

Søk i skattelistene

Sjekk skatten til sjefen, naboen eller en venn på skattelistene. Alle norske statsborgere som betaler skatt står oppført på skattelisten. Vårt skattesøk gir deg alder, inntekt, formue og skatt for alle på skattelista i 2008.

Om skattelistene

Skattelistene publiseres hvert år i form av et nettbasert skattesøk. Skattelistene er ment å øke åpenheten rundt skatt og inntekt. Skattelistene publisereres kun i Norge. Det er ikke mulig å reservere seg mot publisering i skattelistene. Det er heller ikke mulig å få slettet informasjonen i skattelistene.

Les mer om å slette seg fra skatttelistene hos Din Side. Du kan søke Google om å fjerne resultater som dukker opp ved søk etter ditt navn: Søk her
(ekstern lenke til skjema hos Google).

Skattelistene leveres av Skattelister