Chatregler for Biip.no

Reglene nedenfor gjelder all bruk av vår Chat-tjeneste, og er utformet med tanke på å skape et godt og trygt sosialt møterom for våre medlemmer.

Brudd på nedenfornevnte regler kan medføre utestengelse fra chatten eller Biip.no - og i grovere tilfeller politianmeldelse.

§1: Reklame


All kommersiell reklame for bedrifter, personer, produkter og/eller tjenester er forbudt. Dette forbudet dekker også reklame i form av linker til hjemmesider og/eller epost-adresser. Dette medfører imidlertid ikke at det ikke er lov til å dele interessante linker med de andre på chatten; det er kun reklame-linker som er uttrykkelig forbudt, og som vil bli reagert på. Diskusjon rundt andre nettsamfunn - som f.eks. Nettby og Facebook - er tillatt, men reklamering og rene internettadresser er ikke lov.

§2: Støtende oppførsel


Rasistiske, usømmelige, ærekrenkende, støtende eller injurierende innhold i kallenavn eller meldinger, enten i den offentlige eller private chatten er strengt forbudt - og VIL medføre permanent utestengelse fra chatten. Kallenavn som blir sensurert i chatten må bli byttet ved første anledning. Vi gjør oppmerksom på at vi har et godt samarbeid med politiet, og oversender all informasjon på personer som eventuelt måtte krenke denne regelen. Informasjonen vi oversender inkluderer - men er ikke begrenset til: IP-adresse, tidspunkt for innlogging, mobilnummer, bosted, alder og epost-adresse. All kommunikasjon på offentlige kanaler og i private samtaler blir logget.

§3: Trakassering


All trakassering av andre brukere er forbudt. Dersom du mener deg fornærmet, send en e-post til Kundeservice og forklar situasjonen. Den ansvarlige risikerer permanent utestengelse fra Biip.no. I mindre alvorlige tilfeller kan du også kontakte en av våre Moderatorer.

§4: Sex-relatert diskusjon


Sex-relatert diskusjon er tillatt i chat så lenge andre brukere ikke føler seg utilpass. Dette er av hensyn til brukere som ikke ønsker å bli utsatt for denne type kommunikasjon. Vi minner i denne forbindelse også om paragraf 2 - hvor det fremgår at usømmelige eller støtende meldinger vil kunne medføre midlertidig eller permanent utestengelse fra rett, og gi nødvendige advarsler til personer som evnt. måtte tråkke over sømmenlighetsgrensen.

§5: Grammatikk


Skriv med små bokstaver og prøv å følge ordinær grammatikk. Spamming (reklamering for andre nettsider, e-postadresser og korte meningløse meldinger flere ganger etter hverandre) og/eller flood (korte og meningsløse ord/setninger som fyller opp chaten, gjentakelse av spamming) er ikke tillatt, og kan i verste fall medføre fravisning fra chaten.

§6: Personinformasjon


Personlig identifiserbare opplysninger som for eksempel mobilnummer, fullt navn eller adresse skal ikke under noen omstendighet publisereres på offentlig kanal. Medlemmer med fullt navn i kallenavnet sitt gjør dette på eget ansvar, og vil bli oppfordret av våre Moderatorer til å bytte kallenavn. Skype- og epost-adresser skal heller ikke kringkastes i den offentlige kanalen. Dette av hensyn til våre medlemmers sikkerhet.

§7: Aldersgrenser


Ungdommer under 15 år må innhente foresattes samtykke til å bruke vår Chat-klient. Samtidig understreker vi at det er et foreldreansvar å påse at barn under 18 år bruker PC og Internett på tryggest mulig måte.

§8: Brudd på regelverket


Operatørene og Moderatorene er ansvarlige for at alle reglene holdes og følges, og har full rett til å utestenge personer som bryter regelverket. En bruker som ikke tar tilsnakk fra en moderator til etterretning, vil oppleve konsekvenser. Regelverket skal ikke klages på eller diskuteres med en moderator i åpen chat. Dårlig oppførsel ovenfor våre Moderatorer og/eller trakassering av disse er strengt forbudt - og kan medføre til umiddelbar utestengelse. Dersom du mener deg urettferdig behandlet av en av våre Operatører eller Moderatorer, ber vi deg kontakte Kundeservice og levere en fyldig klage på forholdet.

§9: Myndighet


I chatten er Administratorene øverste myndighet. Deretter følger Moderatorene, som har et generelt ansvar for hele Biip.no; ikke bare chatten. Deretter følger Operatørene, som har et spesielt ansvar for å holde chatten ren og ryddig. Operatører som oppfører seg bra over tid vil kunne bli forfremmet til Moderatorer. Alle ordinære brukere er underlagt både Administratorer, Moderatorer og Operatører.