MSN BlockcheckerMSN Blockchecker var en gratis tjeneste tilbydt av Biip.no Nettsamfunn; hvor du som medlem kunne sjekke hvem som hadde blokkert og/eller slettet deg fra sin kontaktliste.

Vi arbeider i disse dager med å utvikle et nytt og forbedret Instant Messenger-område på Biip.no, hvor du kan få utvidet informasjon om hvordan du sjekker hvem som har blokkert og/eller slettet deg fra sine kontaktlister.

Følg med! :-)